DANE KONTAKTOWE:

Pracownia Dekoracji Chochlik
Agnieszka Piechocka
Rożnów 368
33-316 Rożnów

tel. +48 600 871 693
pracownia@chochlik.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY:
  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych jest firma:
  Pracownia Dekoracji „Chochlik” Agnieszka Piechocka
  Rożnów 368, 33-316 Rożnów
  NIP 633-177-86-99, REGON 367089955
  Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: pracownia@chochlik.pl

  2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu:
  – umożliwienia kontaktu poprzez formularz kontaktowy na stronie chochlik.pl,
  – realizacji zamówień składanych drogą e-mailową i telefonicznie.
  W tym celu Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, dane o wykonanych płatnościach, telefon.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji zamówienia.

  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia oraz przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji.

  5. Klient ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji, usunięcia lub zaprzestania ich przetwarzania.

  6. Pracownia Dekoracji „Chochlik” nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych innym firmom i osobom trzecim. Wyjątek stanowią:
  – uprawnione organy państwowe działające w ramach obowiązujących przepisów prawa, którym administrator ma obowiązek udostępnić takie dane,
  – dostawcy, którym Administrator przekazuje dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

  7. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.